CVS centrum Amsterdam

Het CVS centrum in Amsterdam behandelt mensen met de vermoeidheidsziekte ME/CVS multidisciplinair. Het centrum is geen onderdeel van een ziekenhuis, maar zelfstanding. Wel onderhouden ze nauwe banden met universitaire centra in binnen- en buitenland. ME/CVS wordt erkend als vermoeidheidsziekte en ze benaderen dit ziektebeeld vanuit hen jarenlange kennis en ervaring. De kosten van de behandeling worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Bij de intake wordt er ingegaan op de vragenlijst die patiënten thuis in alle rust hebben ingevuld. Tijdens de intake zullen de behandelmogelijkheden al worden besproken. Wel vraagt het vermoeidheidscentrum dat patiënten van tevoren al bloed laten prikken om de meest gangbare afwijkingen die vermoeidheid kunnen veroorzaken.

Tijdens het gesprek volgt een onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de vermoeidheid. Hier zijn vele mogelijke oorzaken voor en wordt dan ook door meerdere artsen vanuit hun eigen expertise bekeken. Tijdens het eerste gesprek hebben patiënten contact met dr. Vermeulen.  Daarnaast zal er een gesprek met een cardioloog plaatsvinden voor een inspanningstest.

Mocht het centrum tijdens de onderzoeksfase een verklarende ziekte vinden worden patiënten doorverwezen naar de juiste specialisten. Mocht er geen verklarende ziekte worden gevonden ontvangt men de diagnose ME/CVS. Het vermoeidheidscentrum kan dan alleen de klachten behandelen. Hierbij kunt u denken aan concentratieproblemen of slaapproblemen. Vermoeidheidscentrum Amsterdam doet dan ook alleen onderzoek naar mensen die lijden aan het vermoeidheidssyndroom, ook bekend als Myalgische Encephalitus (ME). Deze ziekte wordt dan ook uiterst serieus genomen.

CVS centrum Amsterdam onderzoekt alleen reguliere geneesmiddelen en behandelen niet met diëten, voedingssupplementen en alternatieve geneesmiddelen.

Voordelen:

  • Patiënten zijn in behandeling bij gespecialiseerde artsen die de vermoeidheidsziekte ME/CVS erkennen;
  • Patiënten worden serieus genomen en er vindt behandeling plaats naar gelang de klachten die patiënten ervaren;
  • Lage kosten.

Nadelen:

  • Er vindt niet gericht biomedisch onderzoek plaats naar de daadwerkelijke oorzaken van vermoeidheid bij patiënten. De staat van het immuunsysteem wordt niet nader onderzocht, darmbacteriën worden niet onderzocht. Er wordt niets met een diëtist gedaan.
  • Geen mogelijkheid om je te laten testen op XMRV
  • Erg lange wachttijd en soms zelfs patiëntenstop