Dr. De Meirleir

Professor dr. K. de Meirleir is een erkend internist, cardioloog, fysioloog en heeft bovendien ruime ervaring als revalidatiearts. Hij is aangesloten bij AZ-VUB Brussel en is hier ook als hoogleraar werkzaam. Hij heeft zijn eigen praktijk genaamd Himmunitas in Neder-Over-Heembeek te België. Professor De Meirleir is een autoriteit op het gebied van de vermoeidheidsziekte M.E./CVS.

De visie van dr. De Meirleir is om de oorzaak van de extreme vermoeidheid aan te pakken, dus geen symptoombestrijding. Er vindt een intakegesprek plaats waarin hij veel vragen stelt aan patiënten om de oorzaken van deze vermoeidheid op te sporen. Hierbij kun je denken aan verre reizen, operaties, bloedtransfusies, zwangerschap, virusinfecties enz. Vooraf vult patiënt zelf al een vragenlijst in waarbij aangegeven kan worden welke symptomen in welke mate aanwezig zijn. Aan de hand van de vragenlijst en de uitkomst van het intakegesprek bepaalt de professor welke bloedtesten er afgenomen moeten worden. Dit gaat om zeer uitgebreide bloedtesten (o.a. wordt de staat van het immuunsysteem bekeken aan de hand van perforine en NK celactiviteit, voedselintoleranties worden getest, mogelijke virussen en andere infecties).

De vermoeidheidsziekte ME/CVS is een uitsluitingsdiagnose. Professor dr. K. de Meirleir sluit dan ook bestaande ziektes die extreme vermoeidheid kunnen veroorzaken uit. Naast de bloedtesten wordt er een urinestaal afgenomen en de patiënt moet thuis nog een ontlastingsonderzoek doen om de darmflora te kunnen beoordelen. Na zes weken zijn alle uitslagen van verschillende laboratorium binnen en vindt er een gesprek plaats om de uitslagen te bespreken en vindt er een inspanningstest plaats.  Na dit gesprek ontvangt patiënt een zeer uitgebreid behandelplan. In dit plan staan alle uitslagen van de bloedonderzoeken en van het ontlastingsonderzoek. De gevonden afwijkingen in het bloed worden besproken en er wordt een behandeling voorgesteld voor de eerste drie maanden. Deze behandeling is erg individueel en zal voor iedereen anders zijn.

Uitleg over ME/CVS

Hieronder staat een video met de uitleg of ME/CVS een ziekte of een virus is.

Behandeling

Basis van de behandeling is vaak het slikken van antibioticakuren. Dit alles om de slechte bacteriën uit te roeien. Na de kuren wordt er direct gestart met het slikken van probiotica, zodat de goede bacteriën weer worden aangevuld.

Elke drie maanden vindt er een consult plaats bij professor dr. K. de Meirleir en wordt de voortgang van het traject besproken. Na dit gesprek ontvangt patiënt het volgende behandelplan thuisgestuurd. Na ongeveer negen maanden vindt er een follow up plaats en worden via het bloed en ontlasting de nieuwe stand van zaken in het lichaam beoordeeld. Op basis van deze uitslagen kan er weer gericht verder worden behandeld.

Mocht je de vermoeidheidsziekte M.E./CVS hebben of iemand kennen die de vermoeidheidsziekte heeft en de financiële mogelijkheid is er, dan is een bezoek & behandeling naar en door Professor De Meirleir zeer zeker aan te raden! Tevens kunnen patiënten met Fibromyalgie en de ziekte van Lyme evengoed bij hem terecht!

Voordelen:

  • De oorzaak van de vermoeidheidsziekte ME/CVS wordt aangepakt in plaats van alleen de gevolgen
  • Duidelijkheid over je lijf. Patiënt krijgt vaak voor het eerst duidelijkheid over de forse afwijkingen die in het bloed en ontlasting zijn gevonden
  • Volledige erkenning en toewijding van een arts die er zijn levenswerk van heeft gemaakt om zieke mensen weer op de been te krijgen
  • Professor de Meirleir behoort zelf tot de wereldtop van wetenschappers op het gebied van ME/CVS. De nieuwste ontwikkelingen kunnen dan ook duidelijk uitgelegd worden en getest
  • Herstelpercentage van 70%, binnenkort zal dit 80% worden, aldus Professor De Meirleir.

Nadelen:

  • Erg hoge kosten, waarvan de verzekering nagenoeg niks vergoed
  • De behandeling is loodzwaar. De antibioticakuren zullen je vaak eerst zieker maken. Doorzettingsvermogen is dan ook een vereiste

Adresgegevens:

Himmunitas
Tyraslaan 111
1120 Neder-over-Heembeek, Brussel
32-2/266 87 40 (vanuit België 02/266 87 40)

GcMAF

Wat is GcMAF? GcMAF is een eiwit dat een belangrijke rol speelt in het menselijke afweersysteem. “Gc” is een code voor een bepaald gen in het menselijk lichaam en “MAF” is de afkorting voor Macrophage Activating Factor. Macrofagen is een type Lees verder →