Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een algemene psychotherapeutische methode waarbij door beïnvloeding van denken en handelen vermindering van klachten wordt nagestreefd. Cognitieve gedragstherapie (CGT) voor het chronisch vermoeidheidssyndroom is gericht op verandering van de gedachten en gedragingen die de klachten van chronische vermoeidheid bij CVS in standhouden. Deze in standhoudende factoren zijn dus andere dan de uitlokkende factoren, die hebben geleid tot het ontstaan van de vermoeidheid en andere klachten. Omdat bekend is welke gedachten en gedragingen CVS in standhouden kan CVS met CGT behandeld worden. De behandeling is opgesteld vanuit Nijmegen UMC St. Radbout.

Er gelden wel voorwaarden aan de gedragstherapie. Zo mag je tijdens het traject geen andere behandeling volgen voor vermoeidheid en je me mag niet bezig zijn met een beroepsprocedure met betrekking tot uitkeringen.

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is dat de patiënt aan het einde van de behandeling weer alles kan doen dat hij voor zijn leven van belang vindt. Dit betekent dat de patiënt weer kan gaan werken, het huishouden doen, studeren, sociale contacten onderhouden en van zijn vrije tijd genieten. Anders gezegd: het doel is herstel. Hoe dit herstel er uit ziet verschilt sterk per persoon. De patiënt gaat voor zichzelf na welke activiteiten hij weer wil en moet kunnen uitvoeren om zichzelf weer als gezond en hersteld te beschouwen. Dit worden zijn persoonlijke doelen waar in de behandeling stapsgewijs naartoe gewerkt wordt.

Onderscheid tussen uitlokkende en instandhoudende factoren

De vermoeidheidsklachten zijn vaak al geruime tijd geleden begonnen. Het is goed mogelijk dat de klachten destijds een lichamelijk beginpunt hadden (virusinfectie). Bij sommige patiënten is geen duidelijk beginpunt aan te wijzen, maar zijn de klachten geleidelijk aan ontstaan. Zeker is dat bij de vermoeidheidsziekte ME/CVS  nu geen lichamelijke verklaring meer voor de klachten te vinden is. In de loop van de tijd zijn er andere factoren, namelijk manieren van denken en handelen, een rol gaan spelen waardoor de klachten niet meer over gaan. Deze factoren worden de instandhoudende factoren genoemd. In de behandeling gaat het erom deze factoren nader vast te stellen en te beïnvloeden zodat herstel weer mogelijk wordt. In de behandeling staat niet zozeer de vraag centraal “hoe kom ik aan mijn klachten” maar de vraag “hoe kom ik er vanaf”. Dit is dus de propaganda van Nijmegen!

Ga je daadwerkelijk op zoek naar lichamelijke verklaringen zullen deze bij elke patiënt worden gevonden. Dr. De Meirleir zijn visie die wij volledig delen is als volgt: “Volgens mij is er altijd een lichamelijke oorzaak waarom iemand langdurig vermoeid is en die oorzaak moet gevonden worden. Aanvaard nooit dat ze je de titel “levenslang CVS-patient” opspelden, want dat getuigt gewoon van onkunde de echte oorzaak te detecteren.”

De percentages spreken voor zich: Herstelpercentage van Nijmegen is zes procent, tegenover bijvoorbeeld een herstelpercentage van Dr. De Meirleir van 70% procent. De 6% van Nijmegen heeft overigens het geluk uit zichzelf te herstellen, aldus Dr. De Meirleir, wat dus niets met de behandeling zelf te maken heeft.

Voordelen:

  • Zijn er niet

Nadelen:

  • Patiënten worden vaak zieker. Ze worden verplicht een te zwaar programma te volgen met daarbij te zware lichamelijke oefeningen. Dit gaat dus om blijvende achteruitgang;
  • Zonde van je tijd en energie.

Zoals jullie zien is dit een pagina die wij niet objectief kunnen neerzetten. Wij hebben beiden gedragstherapie gevolgd en dit heeft veel (extra) ellende opgeleverd. Hope heeft de therapie in het Roessingh in Enschede gevolgd, Faith bij ’t Winnock in Rotterdam. Bovenstaande werd ook daadwerkelijk gezegd. We waren moe, maar we dachten onszelf moe. Ons lijf en denken moest gereset worden. Vreselijk als je nu de daadwerkelijke uitslagen ziet van Dr. De Meirleir, voor een voorbeeld zie Faith’s medische agenda. Het is bijna crimineel te noemen als je individuen die zó ziek zijn dergelijke info verkondigt en ze opdraagt tot sporten. Cognitieve Gedrags Therapie is wat ons betreft hersenspoeling! Met ons, zijn vele patiënten die lijden aan de vermoeidheidsziekte M.E./CVS en/of Fibromyalgie of welke andere chronische ziekte dan ook, gehersenspoeld wat heeft geleid tot grote & blijvende achteruitgang…

Kortom: Cognitieve Gedrags Therapie heeft baat bij mensen die een burn-out hebben (gehad), mensen die revaliderende zijn na- en van een lichamelijk ziekte, depressief zijn of welke psychische oorzaak er ook ten grondslag ligt. Maar zeker niet voor mensen die lijden aan een lichamelijke ziekte zoals de vermoeidheidsziekte M.E./CVS. Helaas denkt Nederland hier anders over, ondanks de nieuwe retrovirussen XMRV en MLV die onlangs bij een groot percentage van de patiënten gevonden zijn. Nederlandse zorgverzekeraars investeren dan ook duizenden euro’s per jaar in deze zogenaamde behandeling, terwijl er meestal voor een behandeling van Dr. De Meirleir geen cent vergoed wordt. Hierdoor kunnen veel patiënten zich een behandeling door hem helaas niet financieel veroorloven.