Homeopathie

De grondlegger van homeopathie is de Duitse arts Samuel Hahnemann. Hij was arts en scheikundige. Eind achttiende eeuw was hij de ontdekker van een nieuwe natuurwet: een stof die bepaalde symptomen kan opwekken, is ook in staat diezelfde symptomen te genezen. Dit is dan ook het basisprincipe van deze natuurwet geworden: Homeopathie is een geneeskunst waarbij het zelf herstellend vermogen van de mens op natuurlijke wijze wordt gestimuleerd en waarbij homeopathische geneesmiddelen het lichaam prikkelt tot zelfherstel. Het is een milde en soms effectieve manier om patiënten te behandelen voor allerlei soorten ziekten en klachten.

Doel

Het doel van homeopathie is dus het herstellen van het natuurlijke evenwicht, zowel op lichamelijk gebied, maar ook op psychisch gebied. Als dit evenwicht verstoord raakt, kunnen er ziekten ontstaan. Homeopathische arts en patiënt zoeken samen naar de oorzaken van deze verstoring. Als duidelijk wordt wat deze zijn, stelt de arts een diagnose. Met behulp van (homeopathische) geneesmiddelen probeert hij het natuurlijke evenwicht in het lichaam te herstellen.

Toepassing

Homeopathie kan bij alle ziekten worden toegepast en op elke leeftijd. Soms kan deze oorzaken en/of klachten wegnemen of brengt een verlichting van ziekte en/of klachten. Ook kunnen bijwerkingen van reguliere middelen verminderen. Dit geldt ook voor de vermoeidheidsziekte M.E./CVS en/of Fibromyalgie. In sommige gevallen van deze vermoeidheidsziekte kan homeopathie baat hebben, symptomen kunnen in ernst en aanwezigheid verminderen. Naast homeopathische geneesmiddelen, kan een arts een patiënt ook met reguliere medicijnen behandelen als ondersteuning, zoals vitamine b12, carnitine, vitamine D enz. Maar de oorzaak die ten grondslag ligt aan M.E./CVS zal (naar ons inziens) niet worden weggenomen.

Geneesmiddelen

Homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt uit natuurlijke producten. Hierbij wordt vooral gedacht aan substanties van planten, dieren en mineralen. Het doel is dat deze stoffen het lichaam aanzetten zichzelf te genezen, al dan niet in combinatie met reguliere medicijnen. Homeopathische middelen werken volgens het zogenoemde similia-principe, ook wel gelijksoortigheidsbeginsel genaamd: een stof die bepaalde symptomen kan opwekken, is ook in staat dezelfde symptomen te genezen. Dr. Samuel Hahnemann ontdekte dat bij toediening van de ruwe vorm van een geneesmiddel de werking veel te heftig was. Hij ging er daarom toe over om deze stoffen te potentiëren door middel van stapsgewijs verdunnen en schudden. Hoever hij hier ook mee doorging, de middelen bleven hun genezende werking behouden. Maar nu zonder de heftige bijverschijnselen. Tot op de dag van vandaag heeft de wetenschap nog geen bevredigende verklaring voor dit fenomeen kunnen vinden.

Soorten homeopaten

In de homeopathie is er sprake van twee verschillende soorten homeopaten, namelijk de homeopaat en de homeopathische arts. Homeopaten zijn artsen die een opleiding in de (klassieke) homeopathie gevolgd hebben, maar geen opleiding afgerond hebben tot regulier arts. Homeopathische artsen zijn daarentegen regulier opgeleide artsen, vaak ook met ervaring in de reguliere gezondheidszorg, die zich later hebben bijgeschoold tot homeopathisch arts.

Verschillende vormen van homeopathie

In de klassieke homeopathie worden patiënten behandeld volgens de methode van hahnemann. Bij het zoeken van het geneesmiddel(en) kijkt de arts niet alleen naar de specifieke klacht(en, maar probeert ook de oorzaak van de klachten te achterhalen. Teven kijkt de arts nar de verschillende lichamelijke, mentale en emotionele kenmerken van de patiënt. Voorgeschreven geneesmiddelen moet passen bij de gehele mens.

In de klinische homeopathie worden de geneesmiddelen alleen op basis van de specifieke klacht)en gekozen. Deze methode wordt o.a. bij acute klachten en bij zelfmedicatie toegepast.

In de complexe homeopathie wordt ook voorgeschreven op de specifieke klacht en niet op het hele mensbeeld, maar de arts gebruikt daarbij de zogeheten complexmiddelen; hierbij zitten meerdere werkzame stoffen bij elkaar in druppels of tabletten. Nadeel hierbij is wel dat het soms niet bekend is hoe meerdere middelen meerdere middelen op elkaar in werken en als er sprake is van verbetering, welke stof dit heeft veroorzaakt. In het gunstige geval slaat één van de middelen aan.

Voordelen:

  • Vermoeidheidsziekte M.E./CVS en/of Fibromyalgie wordt serieus genomen:
  • Soms kunnen symptomen die bij de vermoeidheidsziekte M.E./CVA en/of Fibromyalgie behoren, in ernst en aanwezigheid afnemen;
  • Bij een goede aanvullende verzekering, is de behandeling betaalbaar

Nadelen:

  • Oorzaak en/of oorzaken van de vermoeidheidsziekte kunnen niet (allemaal) aangepakt worden;
  • Symptomen van de vermoeidheidsziekte wordt onderdrukt (al staat homeopathie duidelijk voor iets anders, maar biedt, in vrijwel alle gevallen, geen genezing voor de vermoeidheidsziekte M.E./CVS en/of Fibromyalgie.

MRT

Voordat dieper ingegaan wordt op MRT is een  korte uitleg vooraf over toxines/gifstoffen of de zogenoemde zware metalen in combinatie met de vermoeidheidsziekte M.E./CVS noodzakelijk. Toxines/gifstoffen en de vermoeidheidsziekte M.E./CVS Overal in Lees verder →

Acupunctuur

Acupunctuur kent zijn oorsprong in China en is daar dan ook één van de belangrijkste onderdelen van de traditionele Chinese geneeskunde. Acupunctuur is al duizenden jaren oud en met succes toegepast op miljoenen mensen. Dit geldt voornamelijk in Ch Lees verder →

Neuraaltherapie

Een behandeling met neuraaltherapie richt zich op het autonome zenuwstelsel. Dit is het deel van het zenuwstelsel dat buiten het bewustzijn om werkt, zoals het regelen van de hartslag, lichaamstemperatuur en spijsvertering. Bij ontregeling van dit z Lees verder →