MRT

Voordat dieper ingegaan wordt op MRT is een  korte uitleg vooraf over toxines/gifstoffen of de zogenoemde zware metalen in combinatie met de vermoeidheidsziekte M.E./CVS noodzakelijk.

Toxines/gifstoffen en de vermoeidheidsziekte M.E./CVS

Overal in de wereld zitten gifstoffen in de lucht. Dr. De Meirleir kan aan de hand van de uitkomst van de zware metalen test (DMPS test) vaak precies zien in welk gebied een patiënt woonachtig is die lijdt aan de vermoeidheidsziekte M.E./CVS. In het ene gebied komen namelijk meer of andere zware metalen voor in de lucht dan in een ander gebied.

Daarnaast komen gifstoffen steeds meer voor in ons dagelijks voedsel. Denk maar eens aan groente en fruit dat met gifstoffen wordt behandeld voordat het in de winkel terecht komt en genuttigd wordt. Bij goed werkende darmen worden deze gifstoffen op een goede manier afgevoerd, maar bij patiënten die lijden aan de vermoeidheidsziekte M.E./CVS gebeurt dit vaak niet. Veel M.E./CVS-patiënten hebben een zogenoemde ‘leaky gut’ oftewel een lekkende darmwand. (Soluble CD 14). Gifstoffen komen hierdoor in het hele lichaam terecht en worden niet meer op een juiste manier afgevoerd. Dit met extreme gevolgen van dien.

Vooral kwik en koper zijn gifstoffen die zowat bij elke patiënt die lijdt aan de vermoeidheidsziekte M.E./CVS voorkomen. Voor een voorbeeld van zware metalen in het lichaam van een M.E./CVS-patiënte zie Faith’s medische agenda.

MRT

MRT is de afkorting voor Matrix Regeneratie Therapie en is een natuurlijke behandeling om de toxines in een lichaam af te voeren.

MRT wordt toegepast bij ziektes en/of aandoeningen waarbij milieufactoren en westerse leefomstandigheden een belangrijke rol spelen. Toenemende vervuiling en verstoring van het milieu kunnen klachten en/of symptomen van chronische ziekten verergeren, dit geldt ook voor de vermoeidheidsziekte M.E./CVS. Doel van de MRT-behandeling is het provoceren van de noodzakelijke immuunreacties, waarmee uiteindelijk een betere gezondheid bereikt kan worden.

Voor behandeling komen in aanmerking:

Allergieën, alle chronische ziektebeelden (dus ook de vermoeidheidsziekte M.E./CVS en Fibromyalgie), als ondersteuning bij tumorziekten, chronische vergiftiging (gassen, dampen, zware metalen), virusbelasting, verminderde weerstand, chronische huidziekten, ziekten die met depressieve perioden gepaard gaan.

Wat is de Matrix

De matrix is het zachte bindweefsel in ons lichaam, waar onze belangrijkste levensprocessen plaatsvinden. Men spreekt ook wel van het Basis Bio Regulatie Systeem (B.B.R.S.) De matrix of BBRS vormt ongeveer tachtig procent van de totale massa en is overal in het lichaam aanwezig. Alle orgaancellen liggen in het BBRS ingebed. Zowel de voedingsstoffen en de hormonen uit het bloed alsmede de prikkelstoffen uit de zenuwuiteinden komen via het BBRS bij de cellen aan. Ook de afgedankte stofwisselingsproducten uit de cellen bereiken via dit systeem weer de fijne bloedvaatjes (capililairen) en het lymfesysteem. Tevens is ons hele afweersysteem in de matrix gelokaliseerd.

Storingen in de Matrix

Indien de stofwisselingsproducten uit de cellen, de gifstoffen en dus overblijfselen van allerlei ziekteverwekkers niet worden en afgevoerd, dan worden deze stoffen in de matrix opgeslagen. Hierbij spreken we van een verslakking. Deze verslakking beïnvloedt direct onze weerstand en kan aanleiding geven tot beschadiging van orgaancellen en aantasting van het zenuwstelsel. Hierdoor kunnen chronische ziekten ontstaan.

Hoe werkt de Matrix Regeneratie Therapie

1. Bio-informatie (BIT)

De neutralisering van ziekelijke informatie (gifstoffen) in het lichaam is het domein van de BIT. Via de zuigelektrode wordt losgemaakte toxische informatie (gifstoffen) opgenomen en via een kabel voor bewerking naar de basisapparatuur geleid. Daar wordt de toxische informatie in een therapeutisch signaal omgezet en naar de patiënt teruggestuurd.

2. Gelijkstroombehandeling van het weefsel

Het therapeutische effect van de MRT is afhankelijk van de ladingstoestand (potentieel) en van de hormonale toestand van de matrix. Via een voorelektrode wordt een zwakke gelijkstroom (1 volt) het weefsel ingestuurd. Hierdoor wordt het overschot aan lading van het zuur reagerende zieke weefsel geneutraliseerd. Het elektrisch “ongepoolde”  weefsel wordt van negatief weer positief en energieproductie wordt weer op gang gebracht.

3. De petechiale zuigmassage

Petechiae zijn kleine puntbloedinkjes. Door een sterke zuigelektrode welke in verbinding staat met een vacuümpomp wordt onderdruk in het weefsel gegenereerd. Zuurstofarm weefselvocht, belast met gifstoffen en stofwisselingsafvalproducten, wordt naar de oppervlakte gezogen. Bloed uit de haarvaten wordt de matrix ingezogen. Daarmee is deze elektrode teven een prima ingangselektrode voor het opnemen van toxische informatie (gifstoffen) uit het weefsel (zie punt 1). Door een vooraf instelbare zuigintensiteit, het telkens gebruiken van een nieuw filter, eenvoudig te reinigen rolelektroden en zuigelektroden is de hygiënische en individueel toe te passen zuigmassage mogelijk.

Voordelen:

  • Kan een positieve bijdrage leveren aan de vermoeidheidsziekte M.E./CVS;
  • Bij een goede aanvullende verzekering wordt deze behandeling vergoedt.

Nadelen:

  • Pakt de oorzaak van de vermoeidheidsziekte M.E./CVS niet aan. Rondzwevende toxines, gifstoffen of de zogeheten zware metalen zijn mede een gevolg van een niet goed werkende darm. (leaky gut). Deze dient uiteraard ook en het liefst vooraf aangepakt te worden. Zolang darmbacteriën niet worden aangepakt zullen je darmen deze toxines aan blijven maken.
  • Pakt enkel één gevolg aan, terwijl bij de vermoeidheidsziekte M.E./CVS sprake is van velen vreselijke gevolgen in het lichaam.