Mickeltherapie

Mickeltherapie is ooit ontwikkeld door de Schotse arts David Mickel. Het uitgangspunt van deze therapie is dat de kenmerken van de vermoeidheidsziekte ME/CVS en Fibromyalgie veroorzaakt worden door de aandoening “hypothalamitis”: simpel gezegd: een overactieve hypothalamus.

Dit orgaan bevindt zich centraal in de hersenen met als doel: informatie ontvangen van de hogere denkcentra en van zo’n beetje elk orgaan in het lichaam. Deze hypothalamus zendt hormonale informatie via de hypofyse naar het lichaam. Deze bestuurt het autonomen zenuwstelsel en heeft invloed op het immuunsysteem.

De belangrijkste rol van de hypothalamus is het in evenwicht brengen van de lichaamsfuncties en hierdoor een zo goed mogelijk welbevinden tot stand brengen en uiteraard in stand te houden. Daar de hypothalamus het meest belangrijke orgaan is qua regelen van het evenwichtige samenspel tussen alle organen, is deze heel erg gevoelig voor alle factoren die deze balans willen verstoren.

Bij patiënten die lijden aan de vermoeidheidsziekte ME/CVS is dit evenwicht verstoord en stuurt de overactieve hypothalamus dus veel te veel prikkels naar allerlei zenuwbanen en spieren. De klachten als gevolg van deze verstoorde balans zijn lichamelijke klachten van allerlei aard, zoals: hoofdpijn, gewrichtspijnen, spierpijnen, verminderde concentratie, extreme vermoeidheid na geringe lichamelijke inspanning en eigenlijk alle kenmerken die behoren bij de vermoeidheidsziekte ME/CVS. De therapie richt zich erop deze “uit-balanssituatie” te herstellen.

Werking van de therapie

Tijdens de therapie zal uitgelegd worden hoe “hypothalamitis” ontstaat en hoe de kenmerken van de vermoeidheidsziekte ME/CVS of Fibromyalgie door deze aandoening worden veroorzaakt. Daarna zal aandacht besteedt worden aan het interpreteren en het antwoord van de boodschap van het lichaam achter de kenmerken en welke toepassing daar van op de persoonlijke situatie. Basis is dat, wanneer de achterliggende boodschap begrepen en beantwoord is, het lichaam stopt met het sturen van kenmerken van de vermoeidheidsziekte ME/CVS en/of Fibromyalgie.

Kosten

De kosten bedragen € 120,- per consult, incl. BTW. Helaas wordt de therapie nog nietvergoed door de zorgverzekeraar. In een aantal gevallen wil een bedrijfsarts, bij goed resultaat, de moeite doen om een vergoeding achteraf te bewerkstelligen. In de prijs van het consult is eenbedrag opgenomen dat wordt gedoneerd t.b.v. de wetenschappelijke erkenning van de therapie.

Duur

De behandeling bestaat uit persoonlijke consulten in de vorm van gesprekken van ongeveer 1 uur, om de 2 à 3 weken. Daarin zullen onder meer de door de patiënt gemaakte aantekeningen worden besproken. De duur van de behandeling varieert. Bij 75% van de mensen kan de therapie na 6 tot 8 sessies worden afgerond. Bij een kwart van de patiënten kan het langer duren.

Voordelen

  • Slagingspercentage van 80% (aldus de therapie)
  • Vermoeidheidsziekte ME/CVS wordt als lichamelijke ziekte benaderd

Nadelen

  • Hoge kosten
  • Geen vergoeding door zorgverzekering
  • Alle ME/CVS patiënten worden over één kam geschoren. Deze therapie claimt in feite de oorzaak van de vermoeidheidsziekte ME/CVS gevonden te hebben en behandelt vanuit deze denkwijze. Maar er wordt geen gedegen lichamelijk onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke oorzaak. Dit zal namelijk sterk per individu verschillen