Vitamine B12

Een vitamine B12-tekort wordt ook wel vitamine B12-deficiëntie genoemd. Een tekort aan vitamine B12 in het lichaam kan op een eenvoudige manier opgespoord worden door een routine bloedonderzoek uit te laten voeren bij huisarts, internist of andere arts. Wanneer de waarde van B12 onder de grens uitkomt die opgemaakt is in het “artsen-protocol”, spreekt men van een Vitamine B12-tekort.

Oorzaken

B12-tekort kan onder andere ontstaan wanneer er niet genoeg producten die rijk zijn aan vitamine B12 genuttigd worden of wanneer het lichaam niet genoeg vitamine B12 absorbeert of opslaat.

Onvoldoende inname vitamine B12

Vitamine B12-tekort kan zich ontwikkelen bij mensen die geen dierlijke producten eten, denk hierbij vooral aan vegetariërs en veganisten en die dit vervolgens ook niet aanvullen met supplementen. In zuivelproducten en de meeste vleessoorten komt relatief veel vitamine B12 voor.

Tevens is bekend dat de consumptie van alcohol, evenals roken en het innemen van slaappillen, de behoefte aan vitamine B12 vergroot. Mensen die regelmatig alcohol drinken, slaapmiddelen nemen of roken, hebben over het algemeen een extra behoefte aan vitamine B12.

Onvoldoende absorptie vitamine B12

De meest voorkomende oorzaak van vitamine B12-tekort is dat het lichaam te weinig vitamine b12 opneemt. Onderstaande factoren kunnen leiden tot een verminderde opname van vitamine B12.

Pernicieuze anemie

Pernicieuze anemie betekent letterlijk ‘schadelijke bloedarmoede’ en is een bepaalde vorm van bloedarmoede die ontstaat als gevolg van een auto-immuun gastritis, ook wel type-A-gastritis genoemd. Dit is een aandoening waarbij de slijmvlieslaag in de maag blijvend beschadigd kan raken doordat het afweersysteem de eigen cellen in de maag aanvalt. Hierdoor is de maag niet of nauwelijks in staat het eiwit ‘intrinsic factor’ te produceren, welke noodzakelijk is voor een goede opname van vitamine B12 in de dunne darm. Een tekort aan intrinsic factor heeft tot ernstig gevolg dat vitamine B12 niet opgenomen kan worden door het lichaam.

Operatie van het ileum

Een operatie waarbij het laatste deel van de dunne darm operatief verwijderd is, of niet goed functioneert, kan resulteren in een vitamine B12-tekort, aangezien vitamine B12 via de wand van het ileum door het lichaam wordt opgenomen.

Maagoperatie

Door een maagoperatie, waarbij een belangrijk deel van de maag verwijderd wordt, kan het maagslijmvlies niet voldoende intrinsic factor aanmaken, waardoor eveneens vitamine B12 niet goed wordt opgenomen door de dunne darm.

Overige oorzaken van een vitamine B12-tekort kunnen zijn:

 • Een overmatige groei van slechte bacteriën in de dunne darm;
 • een infectie met diphyllobothrium latum, ook wel vislintworm genoemd. Dit als gevolg van opname van vitamine B12 door de worm;
 • Een verminderde opname van voedingsstoffen door dunne darm, ook wel malabsorptie genoemd.
 • Inflammatoire darmziekten (chronische ontstekingsziekten van de darm), denk hierbij aan de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en proctitis, waarbij de ontstoken darm niet in staat is voldoende voedingsstoffen op te nemen en als gevolg tekorten in het lichaam kunnen ontstaan;
 • geneesmiddelen en medicijnen, zoals maagzuurremmers;
 • verminderde maagzuurproductie, dit komt vooral voor bij oudere mensen.

Symptomen van een vitamine B12-tekort kunnen zijn:

 • (extreme) vermoeidheid: jezelf continue ontzettend moe voelen;
 • Glossitis: pijnlijke tong, de zogenoemde biefstuktong, vooral bij scherp en gekruid eten en zure dranken en bij tandenpoetsen; ontstoken en/of bloedend tandvlees en ijzer-/metaalsmaak in de mond;
 • Aften: blaasjes in de mond;
 • Raar gevoel in de voeten: gevoel op vilt, watten of kussentjes te lopen, het oppervlaktegevoel is verstoord evenals een branderig gevoel op de huid hebben;
 • Psychische problemen: van prikkelbaarheid/”kort lontje”, stemmingswisselingen, onredelijkheid tot ernstige psychische klachten, paniekaanvallen en zelfs suïcidaal gedrag;
 • Concentratie problemen: niet helder meer kunnen denken, wattenhoofd, sufheid;
 • Tintelingen: vooral in de voeten en handen, later ook in benen, armen en gezicht “onder stroom staan”; “mieren lopen”; ook doof gevoel in handen en voeten, trillende handen en zelfs uitvalsverschijnselen van ledematen;
 • Duizeligheid;
 • Slaperigheid; veel slaap nodig hebben, spontaan in slaap vallen
 • Benauwdheid op de borst: angineuze pijnen, hartkloppingen, hartritmestoornissen, versnelde hartslag en astmatische symptomen;
 • Het koud hebben: soms ook een branderig gevoel op de huid;
 • Zwaar en stijf gevoel in de benen, ook pijn in de heupen;
 • Spierpijn: spierpijn neemt toe na inspanning, soms ook spierkrampen en krachtsverlies;
 • Fasciculaties/myokymieën: spiertrillingen, samentrekking van een klein deel van een spier, onwillekeurige bewegingen, onrustige benen (restless legs);
 • Pijn: vooral in nek, rug, handen, polsen, heupen en knieën.
 • Ontstekingen in het spijsverteringskanaal: soms tot aan darmperforatie toe;
 • Misselijkheid: geen trek, onbestemd gevoel in de maagstreek;
 • Darmklachten: diarree;
 • Ataxie, verminderde positiezin: onstabiele gang, dronkemansgang tot helemaal niet meer kunnen lopen, onverklaarbaar vallen en dingen uit handen laten vallen;
 • Gewichtsverlies: verlies van eetlust;
 • Afasie: problemen met spreken, verkeerde woorden gebruiken, niet op het juiste woord kunnen komen, met “dubbele tong” praten;
 • Bloedarmoede: flauwvallen, droge huid, jeuk, bleekheid, geelverkleuring huid en oogwit, hyperpigmentatie en spontane blauwe plekken;
 • Problemen met de ogen: optische neuropathie, wazig zien en gezichtsvelduitval;
 • Gehoorproblemen: oorsuizingen en vervormde geluiden horen;
 • Haaruitval en afbrokkelende nagels;
 • Hypertone blaas: het niet kunnen ophouden van plas;
 • Hoofdpijn/migraine;
 • Infecties: een verhoogde kans op vaginale- en urineweginfecties;
 • Menstruatieproblemen: onregelmatig, soms wegblijvend en fout-positieve PAP-uitstrijk;
 • Onvruchtbaarheid/miskramen: geboorteafwijkingen;
 • Dementie: geheugenverlies.

Behandeling

Over het algemeen wordt een b12-tekort aangevuld door het toedienen van B12-injecties in de (bil)spier. Deze injecties worden vrijwel altijd toegediend door de huisarts of doktersassistente. In Nederland bestaan de injecties doorgaans uit 1mg hydroxocobalamine. Exacte behandeling, zoals de hoeveelheid b12 dat toegediend zal moeten worden, verschild per persoon.

Vitamine B12 en de vermoeidheidsziekte M.E./CVS

Een belangrijk probleem bij patiënten die lijden aan de vermoeidheidsziekte M.E./CVS is de lekkende darm (Soluble CD14) als gevolg van te veel slechte bacteriën in de darm en te weinig goede bacteriën. Doordat deze darmwand lekt, komen toxines terecht in het hele lichaam. Gevolg hiervan is dat deze toxines continue stikstof(monoxide) aanmaken. Door een teveel aan stikstof (NO) treden problemen op door de stof peroxynitriet. Dit is de sloper van hersen- en zenuwcellen, DNA en het omliggende weefsel. Deze stof kan zelfs de natuurlijke barrière tussen bloed en hersenen verzwakken zodat toxische stoffen (ook wel chemicaliën/zware metalen genaamd) gemakkelijker hersenen kunnen binnendringen. Kortom: Toxines kunnen het gehele zenuwstelsel aantasten.

Dit proces gaat gepaard met extreme vermoeidheid, spierpijnen, neurologische problemen en een verzwakt afweersysteem of juist een overactief immuunsysteem en nog veel meer ernstige symptomen. Bij fysieke inspanning stijgt het stikstof niveau nog verder omhoog, zodat de symptomen en klachten nóg erger worden. De grootste opruimer van stikstof is vitamine B12, maar dan wel in hoge hoeveelheden. Dus niet de lage waardes (1 mg hydroxocobalamine) die de reguliere artsen in Nederland voorschrijven, maar meerdere malen per week injecties van 10 mg of dagelijkse zuigtabletten van 35 mg.

Helaas zijn huisartsen, internisten en andere Nederlandse artsen niet op de hoogte van het feit dat een hoge dosis vitamine b12 als opruimer van toxines dient. De B12 waarde in het reguliere circuit is gebaseerd op bloedarmoede, een te laag b12-gehalte en andere bloedwaarden die afwijken van hun protocol, maar absoluut niet op een lichaam dat vol met toxines zit. Bovendien zit het tekort niet in het bloed maar in de hersenen van M.E./CVS-patiënten en helpt vitamine B12 de bloedhersenbarrière te verbeteren, waardoor de ‘hersenmist’ kan opklaren.

Een verstoorde balans tussen zuurstof en stikstof zal bij menige ziekte wel eens een hele belangrijke oorzaak kunnen zijn.

Volgens de Amerikaanse professor (Biochemistry & Genetics) Martin Pall speelt de NO/ONOO cyclus een belangrijke rol bij de problemen met aandoeningen zoals fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS), posttraumatische stress en bij MCS (overgevoeligheid voor chemische stoffen). Een te hoge NO waarde kan onder andere worden veroorzaakt door pathogenen, straling, pesticiden en door chemische stoffen.

Met name de zware metalen kwik en koper zijn vrijwel aanwezig in het lichaam van elke patiënt die lijdt aan de vermoeidheidsziekte M.E./CVS.

Vitamine B12 en Dr. De Meirleir

Om de zeer belangrijke reden dat vitamine B12 de belangrijkste opruimer van toxines is, schrijft Dr. De Meirleir standaard twee á drie wekelijkse vitamine B12-injecties voor aan zijn patiënten die bestaan uit een hoge dosis hydroxocobalamine van 10 mg. Deze dienen intramusculair (in de spier) ingespoten te worden. Mochten patiënten niemand in de buurt hebben die deze injecties toe kan of mag dienen, kan er ook worden gekozen voor een hoge dosis smelttabletten. Bij smelttabletten gaat er 60 procent van de werking verloren. Het is dan ook aan te raden om dagelijks 35 mg smelttabletten in te nemen voor hetzelfde resultaat als injecties in de (bil)spier.