Symptomen

Om in aanmerking te komen voor de diagnose ME/CVS moet je voldoen aan de hiervoor opgestelde Canadese criteria. De Canadese criteria zijn in 2003 opgesteld door een team van internationale topwetenschappers op het gebied van de vermoeidheidsziekte ME/CVS.

Een patiënt die lijdt aan de vermoeidheidsziekte ME/CVS moet voldoen aan de criteria voor vermoeidheid, malaise en/of vermoeidheid na inspanning, slaapstoornissen en pijn; heeft twee of meer neurologische/cognitieve symptomen en een of meer symptomen uit twee van de categorieën van autonome, neuroendocriene en immuunsysteem verschijnselen; en voldoet aan onderdeel 7.

1. Vermoeidheid

De patiënt moet een ernstige mate van nog niet eerder opgetreden, onverklaarde, aanhoudende of terugkerende fysieke of geestelijke vermoeidheid hebben, die het activiteitenniveau wezenlijk vermindert.

2. Malaise en/of vermoeidheid na inspanning

Er is een abnormaal verlies van fysiek en geestelijk uithoudingsvermogen, snelafnemende spiersterkte en cognitieve vaardigheden, malaise en/of vermoeidheid en/of pijn na inspanning. Verder kan inspanning leiden tot verergering van de andere verwante symptomen binnen de groep van symptomen waar de patiënt last van heeft. Er is een pathologisch lange herstelduur – gewoonlijk 24 uur of langer.

3. Slaapstoornissen*

Er is een niet-verkwikkende slaap of hoeveelheid slaap of verstoring van het slaappatroon, bijvoorbeeld een omgekeerd of chaotisch slaappatroon.

4. Pijn*

Spierpijn is in belangrijke mate aanwezig. De pijn kan ervaren worden in de spieren en/of gewrichten en is dikwijls wijdverspreid en verspringend van aard. Dikwijls is er sprake van ernstige hoofdpijn, van een nieuw type, patroon of ernst dan ooit voor de ziekte het geval was.

5. Neurologische/cognitieve verschijnselen

Twee of meer van de volgende klachten moeten aanwezig zijn:

 • verwardheid
 • verminderde concentratie en kortetermijngeheugen
 • desoriëntatie
 • problemen met het verwerken, rangschikken en terughalen van informatie; praktische afasie (men kan niet op het juiste woord komen); afwijkingen in de zintuiglijke waarneming, bv. problemen met ruimtelijke oriëntatie, wazig zien (onvermogen te focussen).
 • Ataxie (Stoornis in de samenwerking tussen de spieren), spierzwakte en -samentrekkingen komen veel voor.
 • Er kan sprake zijn van overbelastingsverschijnselen op cognitief of zintuiglijk niveau (bv. overgevoeligheid voor licht en geluid) en/of emotionele overbelasting, die kunnen leiden tot een ernstige terugval en/of angst.

6. Minstens één symptoom van twee van volgende categorieën

A. Verschijnselen die te maken hebben met het autonome zenuwstelsel:

 • orthostatische intolerantie; verlaagde bloeddruk door neurologische oorzaak (NMH)
 • hartkloppingen, veroorzaakt door verandering van lichaamshouding (POTS)
 • verlaagde bloeddruk door verandering van lichaamshouding
 • duizeligheid (licht gevoel in het hoofd)
 • extreem bleke huid
 • misselijkheid
 • prikkelbare darm
 • verstoring van de blaasfunctie en/of vaak moeten plassen
 • plotseling gejaagde hartslag, eventueel met hartritmestoornissen
 • kortademigheid bij inspanning

B. Neuro-endocriene verschijnselen

 • instabiele c.q. lagere lichaamstemperatuur met markeerbare dagelijkse schommeling hierin
 • periodiek hevig zweten
 • terugkerende gevoelens van koortsigheid
 • koude ledematen
 • slecht tegen hitte en kou kunnen
 • opvallende gewichtsverandering-anorexia of abnormale eetlust
 • verminderd aanpassingsvermogen en verergering van symptomen bij lichamelijke of geestelijke stress

C. Immunologische verschijnselen

 • gevoelige lymfklieren; tender is meer gevoelig dan pijnlijk
 • terugkerende zere keel
 • terugkerende griepachtige symptomen
 • algehele malaise
 • intoleranties voor voedsel, medicijnen of chemische stoffen, die voor aanvang van de ziekte niet aanwezig waren

7. De klachten moeten ten minste 6 maanden duren.

Gewoonlijk is er een duidelijk begin, maar ook een geleidelijk ontstaan komt voor**. Een voorlopige diagnose kan al eerder worden gesteld. Voor kinderen zou drie maanden een geschikte termijn zijn. De symptomen moeten zijn ontstaan bij het begin van de ziekte, of ze moeten substantieel verergerd zijn bij begin van de ziekte. Het is onwaarschijnlijk dat een patiënt lijdt aan alle symptomen uit de categorieën 5 en 6. Meestal is er sprake van clusters van symptomen die in de tijd toenemen, afnemen of veranderen. Kinderen hebben vaak een veelvoud aan opvallende symptomen, maar de ernst ervan kan van dag tot dag variëren.

*Een klein aantal patiënten heeft geen pijn of slaapstoornissen, toch kan de diagnose ME/CVS overwogen worden wanneer er een infectieachtig, griepachtig begin is geweest.

** Sommige patiënten hadden voorafgaand aan ME/CVS al last van een slechte gezondheid. Bij hen ontbreekt een duidelijk gemarkeerd begin van de ziekte, of er is sprake van een meer geleidelijk of sluipend begin.

Comorbiditeit (Ziektes Die Tegelijk Kunnen Voorkomen)

Fibromyalgie Syndroom (FMS)
Myofasciaal Pijn Syndroom (MPS)
Aandoeningen aan het kaakgewricht
Prikkelbare darm syndroom (Irritable Bowel Syndrome IBS)
Blaasontsteking
Prikkelbare Blaas Syndroom
Syndroom van Raynaud
Afwijkingen aan de hartklep
Depressie
Migraine
Allergieën
Meervoudige Chemische Intoleranties (MCS)
Ziekte van Hashimoto
Syndroom van Sjögren ook wel Sicca Syndroom genoemd
Dergelijke comorbide aandoeningen kunnen samen met ME/CVS voorkomen. Andere, zoals het prikkelbare darmsyndroom (IBS), kunnen jarenlang voorafgaan aan het begin van ME/CVS, maar er dan mee in verband gebracht worden. Hetzelfde geldt voor migraine en depressie. Dit verband is dus losser dan tussen de symptomen binnen het syndroom. ME/CVS en fibromyalgie (FMS) zijn vaak nauw aan elkaar verbonden en zouden als “overlappende” syndromen moeten worden beschouwd.