Testen voor ME/CVS

Nuttige testen na diagnose M.E.

Nadat een diagnose M.E. is vastgesteld, is het raadzaam onderstaande onderzoeken uit te laten voeren:

Immunologische testen

De meeste immunologische testen kunnen afgenomen worden in algemene reguliere ziekenhuizen en immunologische klinieken.

Bij de ziekte M.E. komen veelal afwijkingen van het immuunsysteem voor, zoals:

 • Abnormale CD4/CD8 verhouding (test beschikbaar bij immunoloog);
 • Verhoogd aantal geactiveerde cytotoxische T-cellen; de meeste M.E.-patiënten hebben duidelijke T-cel activering (test beschikbaar bij immunoloog);
 • Verhoging van circulerende cytokines (test beschikbaar bij immunoloog);
 • Afgenomen CD8 suppressor celpopulatie en verhoogde markeractivering (CD38, HLA- DR) op CD8 cellen (test beschikbaar bij immunoloog);
 • Geactiveerde immuuncomplexen;
 • Verhoogd aantal Atypische lymfocyten(telling);
 • Cytometrie stroom van geactiveerde/verhoogde lymfocyten;
 • Immunoglobuline deficientie (voornamelijk IgG 1 en IgG3);
 • Lage-NK-cellen (NKC1, NKC2, NKC3);
 • Licht gestegen positieve ANA (Antinucleaire antistof);
 • Rnase-L (ribonuclease),Dysregulated 2-5A synthetase) enzym bepaling (test niet beschikbaar in regulier ziekenhuis);
 • Verhoogde PKR (dubbelstrengig RNA-afhankelijke proteine kinase) (test niet beschikbaar in regulier ziekenhuis);
 • Verhoogde NO (Nitric oxide) (test niet beschikbaar in regulier ziekenhuis);
 • Verhoogde elastase activiteit (test niet beschikbaar in regulier ziekenhuis);
 • Verhoogde IgE (allergie voor levensmiddelen, voedsel of toevoegingen en op de door de lucht verspreide allergenen zoals stuifmeel, schimmel, dierlijke huidschilfers, vacht en veren of stof);
 • Verhoogde IgG voor voedsel intoleranties;
 • Anti-gliadine antilichamen voor tarwe;
 • Th1 en Th2 verschuiving, reactie op stikstof stimulatie; hoge niveaus van Th2 geïndiceerde autoimmuniteit (test niet beschikbaar in regulier ziekenhuis);
 • Humorale auto-immuniteit voor polypeptiden van de nucleaire envelop (NE);
 • Antilichamen in cellen van de neuronel MAP2 (kinase regulatoren);
 • Lage of verhoogde erytrocyten sedimentatie snelheid (ESR): Verlaagde of verhoogde bezinking = BSE;
 • Testen van de IgM, IgA van en van IgG voor infecties of PCR (DNA) testen voor viralen zoals HHV-6, HHV-7, HHV-8, HHV-1 en 2, EBV, CMV. Ook voor de ziekte van Lyme, parvovirus, enteroviryssen, Q-koorts, Bartonella, Rickettsiae, Mycoplasma, chlamydia, Babesia etc.;
 • Verhoogde Anti-streptolysin O titer = AST; bacterie streptokokken;
 • positieve neusswap voor de bacterie stafylokokken;
 • Immunobilan test voor de opsporing van IgA/IgM gericht tegen Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter koseri, Pseudomonas putida, Morganella morganii en Hafnia alvei (test niet beschikbaar in reguliere ziekenhuis)

Algemene bloedtesten bij ME/CVS

Onderstaande testen kunnen worden afgenomen in een regulier ziekenhuis:

Gebruikelijke bloedtesten

 • Volledig bloedbeeld;
 • Hemoglobine, Hematocriet;
 • Bezinking of BSE;
 • protrombine tijd PT, geactiveerde partiële tromboplastinetijd APTT, fibrinogeen, D-dimeer;
 • Eosinofielen (Wellicht verhoogd door allergie of infectie door parasiet);
 • CRP;
 • Reuma factor en/of reumapanel;
 • Complementen systeem (C3, C4, C4a);
 • ANA antinucleaire antilichamen (licht verhoogd);
 • Lever panel (ALT, ALP, AST, Bilirubine, Albumine, eiwittotaal, ureum in het bloed, Chloride, Glucose);
 • Nierpanel (urinezuur, Creatinine, Natrium, Kalium, Ureum, Magnesium)l
 • Cortisol (Vaak verlaagd bij M.E.);
 • Bloedsuikerniveau of insulineniveau en glucosetolerantie test (GGT test) (Vaak verminderd bij M.E.);
 • Ferritine
 • CK (creatinekinase/spierenzymen)
 • Vitamine D
 • Cholesterol (LDL- C, HDL-C, Triglycerines)

Hormonen

 • TSH, T3, T4 (schildklierhormonen);
 • Hormonen: DHEA, oestrogeen, progesteron and testosteron niveau, IGFBP-3 / IGF-1 ratio (ratio groter dan 3.5 duidt op een IGF-1 deficientie)

Infecties

 • HIV test;
 • Neusswap bacterie stafylokokken;
 • Antistreptolysin O titer = AST; bacterie streptokokken;
 • Helicobacter antilichamen;
 • Virale bloedtesten op IgG, IgA, IgM: HSV-1 and 2 (Herpes simplex), HHV-6, 7 and 8, EBV (Paul Bunell), EBV, Varicella;
 • IgA, IGM, IgG testen op: Coxsackie virus, Stealth virus, Parvovirus B-19, Entero virussen hoofdzakelijk Cocksackie B virus.

ECHO virus

 • Virale bloedtesten op IgA, IgM, IgG voor Mycoplasma`s infecties: M. fermentans, M. pneumoniae, M. hominis, M. penetrans, M. pirum, M. incognito;
 • IgA, IgM, IgG voor Chlamydia Pneumonia, Chlamydia Psittaci, Borrelia burgdorferi,Q fever, Bartonella, Parvo virus.

Overige testen

 • 24 uurs Urine test op cortisol en creatinine;
 • Urine analyse: Glucose, proteïne en keton, amylase;
 • Fecestest op bacteriën, schimmels en parasieten;
 • Longfunctie test;
 • Helicobacter H2 ademtest;
 • Fructose H2 ademtest;
 • Lactose H2 ademtest;
 • Fietstest: VO2 MAX, MAX hartslag, zuurstofpols, Anaerobe drempel en ademhaling;
 • Slaap EEG en studies kunnen erop wijzen dat onvoldoende tijd doorgebracht is in de diepere stadia van de slaap evenals alfa golf inbraak in delta golven binnen niet-REM-slaap (Slaap poli in Ede Dr Smits);
 • Oculaire test: vertraagd en gemarkeerd schokkerige saccades, moeite met en vertraagde verandering van visuele fixatie, vernauwde perifere gebieden; laag en/of onvolledige knipperen; kleine pupillen, licht overgevoeligheid, traanfilm ontoereikende productie van de olie-of slijmlaag in tranen, bengaals cornea kleuring; verschuiving van visuele middellijn;
 • 24 uurs holter om het hart te monitoren (T-golf inversies en / of T-golf appartementen , ECG voor hartgeleiding, Bloeddruk (systolisch laag bij in ME);
 • Tilt table test- Chronische orthostatische intolerantie (neuraal gemedieerde hypotensie, POTS);
 • Hart echo Doppler (vaak voorkomend bij M.E. is een hartklep insufficiëntie);
 • EEG om hersenabnormaliteiten waar te nemen, Romberg test, Cognitive Test;
 • MRI om te constateren of witte leasies in de hersenen aanwezig zijn;
 • SPECT scan voor om de bloedstroom in de hersenen te meten.