XMRV en MLV

MLV is een grote familie van een nieuw type retrovirussen die recent gelinkt zijn aan de vermoeidheidsziekte ME/CVS en waarvan XMRV er slechts één is. Daarom is het voor ME/CVS patiënten belangrijk om je zo breed mogelijk te laten testen, dat wil zeggen op de gehele MLV familie. Als je alleen de XMRV test doet mis je mogelijk de broertjes en zusjes van die MLV familie. Veel mensen wachten daarom op de serologie test die binnenkort beschikbaar komt (en die kijkt naar ALLE MLV’s binnen de famlie en niet alleen XMRV, zoals in de huidige culture test die REDlabs aanbiedt). Je kunt immers XMRV negatief zijn, maar wel positief voor andere MLV’s (zoals in de recent studie van Lo/Alter ook is gevonden).

Welke type testen zijn er?

Culture test (kweek) en Serologie (antilichamen test).

Het laboratorium VIP DX in Amerika heeft beide testen beschikbaar (ontwikkeld samen met WP Instituut) en heeft de licentie hiervoor.

Redlabs biedt momenteel zowel een culture test voor alleen XMRV als een culture test voor alle MLV virussen (inclusief XMRV) aan. Serologie (voor MLV) is bij Redlabs nog niet beschikbaar (waarschijnlijk binnen nu en 6 maand. Dit is een kwestie van wachten op licentie). De MLV culture test en de MLV serologie test zullen de aanwezigheid van alle tot nu toe bekende humane MLV virussen kunnen detecteren.

Wat is een culture test en wat is een serologie test, en wat zijn de voor en nadelen?

Een Culture test houdt in dat het bloed op kweek wordt gezet om het mogelijke virus de tijd te geven zich te vermenigvuldigen tot een waarde waarop het goed te detecteren is. Het virus kan namelijk zo’n kleine meetbare waarde hebben dat het anders moeilijk aan te tonen is.
Voordeel van de culture kweek is, dat als het een positief resultaat geeft, het een duidelijk bewijs is van het virus in jouw bloed.
Nadeel is dat het best veel tijd kost (6-8 weken), omdat je die tijd nodig hebt om de kweek zich te laten ontwikkelen, en dat het vrij duur is (duurder dan serologie).

Nadeel zou kunnen zijn dat bij sommige patiënten het virus toch niet in voldoende mate in het bloed aanwezig is maar bijvoorbeeld wel in ander weefsel en je met een kweek van het bloed toch nog niet voldoende virus vindt om het aan te tonen. Een negatieve uitkomst van de kweek/culture test geeft dus nog geen 100% uitsluitsel dat je het virus niet hebt. VIP DX zegt hierover:

Although we strive to offer the most sensitive test available, XMRV (en ik neem aan ook de MLV’s) can be present at a very low copy number and may be below the limit of detection at the time your sample was tested. Re-testing is a decision for you and your physician or health care professional to discuss and determine the best course of action. We do not recommend re-testing by PCR/culture for 3 to 6 months. You can test by serology in conjunction with PCR/Culture

Een serologie test, is een antilichamen test. Het bloed wordt bekeken op de aanwezigheid van antilichamen tegen het virus (het maken van antilichamen is een natuurlijke immuunrespons van het lichaam tegen een indringer, in dit geval het virus. Denk aan de HIV test, HIV positief betekent dat er antilichamen zijn gevonden tegen dit retrovirus).
Voordeel van een serologie test is dat de resultaten van de test / bepalingen sneller bekend zijn dan de kweek (namelijk zo’n 2-3 weken) en dat het waarschijnlijk goedkoper is dan de culture test. Als de test positief is laat het duidelijk zien dat er een retrovirus is in het lichaam waartegen je antilichamen maakt (ze hebben de antilichamen kunnen aantonen).

Nadeel is dat sommigen denken dat het ook mogelijk is dat als je al lang ziek bent van een retrovirus, het lichaam mogelijk geen antilichamen meer maakt (slecht werkende immuunrespons), en zou je dus negatief kunnen testen (ze vinden de antilichamen niet), terwijl je wel met het virus geïnfecteerd bent (vals negatieve uitslag). In dit geval zou je aanvullend een culture test kunnen overwegen, waarin dus het virus zelf wordt gekweekt, en wat alsnog uitsluitsel zou kunnen geven over de aanwezigheid van het virus. Als je deze testen los aanvraagt, na elkaar, ben je in Amerika meer geld kwijt dan als je een combinatie aanvraagt. Je moet je wel realiseren dat als je serologie positief is (er zijn antilichamen gevonden), je in feite de culture test niet meer nodig hebt.
De uitslag, een extra opmerking. Een extra opmerking t.a.v. de serologie test is nog wel dat, vooralsnog, de uitslag van de serologie zal zijn: “positief” of “niet gevonden”. Als je positief bent, krijgt je bij VIP DX geen specificatie van waarop je positief bent getest (welk type MLV je hebt hoor je dus niet, ze kijken in het algemeen naar antilichamen en specificeren niet voor welk type MLV die antilichamen worden gemaakt). Lees hieronder de specifieke vraag hierover van een ME/CVS patiente aan VIP DX.

Question to VIP about serology test:

Will the results of the test be broken down into which particular MLV/s is/are identified such as XMRV, CFS 1, CFS 11, etc or will it only list the outcome as a positive or negative for any MLV? How will we know how many of the known MLV’s that we harbour?

Answer from VIP DX:

There will be only one qualitative result – either “positive” or “none detected” since the significance of the different sequences is not yet known. Most likely treatment (anti-retroviral or other types) will be the same for any of the variations. Research is on-going. Please discuss with your physician before you proceed with testing and/or treatment.

Invloed antivirale middelen op testen
Over de invloed van antivirale middelen op de test zegt VIP Dx het volgende:

Medications can reduce the viral load to such a low copy that it cannot be detected by PCR/culture. The serology test is less sensitive to antiviral medications. CONSULT with your physician regarding your current medications and/or treatments and when you should proceed with your testing. Dit zou dus nog een overweging kunnen zijn mocht je medicatie slikken die een antivirale werking heeft, wel van invloed op de culture test, niet op de serologie test (ze zoeken hier immers naar de antilichamen, niet het virus zelf).

Samenvattend: adviseert VIPDx nu een bepaalde test, is de een beter dan de ander?

Een positieve uitslag op een culture of serologie test mag geïnterpreteerd worden als bewijs dat je een retrovirus (een van de MLV’s) draagt. Behoudens als je specifiek de culture voor XMRV hebt gedaan en je daar ook positief voor test, weet je bij de bredere MLV test niet welk subtype van MLV’s je hebt, maar wel dat je drager bent van deze nieuwe MLV virus-familie.

Zoals hierboven beschreven hebben beide testen een kans op een vals negatieve uitkomst (je hebt het virus wel, maar bepaalde immuun disfuncties kunnen ertoe leiden dat je geen antilichamen maakt en dus in een serologietest geen antilichamen worden gevonden, of, de virusload is te laag om met de culture / kweek een positief resultaat uit je bloed te krijgen). Daarom adviseert VIP Dx een combinatie van beide testen.

Let wel bovenstaande informatie is een momentopname. De wetenschap is volop in ontwikkeling en de prijzen en punten waar de test kan worden afgenomen kan in de toekomst verder worden uitgebreid.

September 2010.